Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie państwowym

praca posiada 82 strony i 33 pozycje bibliograficzne

Wstęp 3

Rozdział 1. Systemy motywacyjne w teorii ekonomii i zarządzania 5
1.1. Istota i rola motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 5
1.2. Podstawowe koncepcje motywowania 11
1.3. Rodzaje motywacji 24

Rozdział 2. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie gospodarki rynkowej 33
2.1. Różne systemy płacowe 33
2.2. Skuteczność stosowanych systemów motywacyjnych 42
2.3. Bariery utrudniające osiąganie optymalnych warunków po zastosowaniu określonych systemów motywacyjnych 51

Rozdział 3. Charakterystyka i skuteczność systemów motywacyjnych na przykładzie XXX 61
3.1. Charakterystyka XXX 61
3.2. Ogólne zasady zaszeregowania i awansowania pracowników 65
3.3. Formy wynagrodzenia pracowników 69
3.4. Dodatki do wynagrodzeń 72
3.5. Kary za naruszenia porządku i dyscypliny 74
3.6. Stosowanie nagród i wyróżnień 76

Zakończenie 78
Bibliografia 83

image_pdf
Kategorie ZZL