Systemy informatyczne w banku jako instytucji finansowej

praca ma 103 strony i 96 pozycji w bibliografii

Wstęp 4

Rozdział I. Systemy informatyczne w niebankowych instytucjach finansowych 6
1.1. Istota instytucji finansowych 6
1.2. Domy maklerskie jako niebankowe instytucje finansowe 9
1.3. Firmy ubezpieczeniowe jako pozabankowe instytucje finansowe 11
1.4. Inne pozabankowe instytucje finansowe 12
1.5. Systemy informatyczne GPW i domów maklerskich oraz aplikacje wspomagające decyzje inwestycyjne 14
1.6. Systemy informatyczne firm ubezpieczeniowych 21

Rozdział II. Systemy informatyczne w instytucjach bankowych 26
2.1. Bank jako bankowa instytucja finansowa 26
2.2. Znaczenie systemu informatycznego w banku 29
2.3. Baza danych jako podstawowe narzędzie w informatyce bankowej 34
2.4. Obieg informacji w banku a konstrukcja systemu bankowego 37
2.5. Zakres zintegrowanego systemu informatycznego w banku 43
2.6. Informatyczne wspomaganie zarządzania bankiem 46
2.7. Systemy obsługujące współpracę banku z instytucjami zewnętrznymi 48

Rozdział III. Elektroniczna forma dystrybucji produktów bankowych 54
3.1. Pojęcie bankowości elektronicznej 54
3.2. Podstawowe narzędzia bankowości elektronicznej 56
3.3. Istota rozwiązań CRM 60

Rozdział IV. Problematyka zagrożeń i zabezpieczeń systemów informatycznych w instytucjach finansowych 70
4.1. Pojęcie ryzyka informatycznego 70
4.2. Zagrożenia informatyczne w instytucjach finansowych 77
4.3. Zagrożenia ludzkie 82
4.4. Zagrożenia dla programów komputerowych 85
4.5. Przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo systemu informatycznego 90
4.6. Metody ograniczania ryzyka informatycznego 91

Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków 103

image_pdf