System motywowania pracowników w firmie produkcyjnej

76 stron, 35 pozycji w bibliografii, kwestionariusz ankiety

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I. MOTYWOWANIE GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA    4
1. Istota i znaczenie motywacji    4
2. Koncepcje  teoretyczne motywacji    10
2.1. Teorie treści    12
2.2. Teorie procesu    17
2.3. Teoria wzmocnienia    19

ROZDZIAŁ II. INSTRUMENTY I SPOSOBY MOTYWACJI MATERIALNEJ    24
1. Instrumenty i sposoby motywacji materialnej    24
2. Motywacja pozamaterialna – istota i jej znaczenie    31

ROZDZIAŁ III. SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W FIRMIE CS S.A    38
1. Charakterystyka firmy    38
2. Zakres działalności    39
3. Struktura organizacyjna firmy CS S.A.    49
4. Instrumenty motywowania stosowane w CS S.A.    52
4.1 Założenia i funkcje motywowania pracowników CS S.A.    52
4.2. Ocena skuteczności istniejącego systemu motywacyjnego przez pracowników firmy na podstawie przeprowadzonej ankiety    56

ZAKOŃCZENIE    66
BIBLIOGRAFIA    69
SPIS TABEL    72
SPIS RYSUNKÓW    73
ANEKS    74

image_pdf
Kategorie ZZL