Świadczenia rodzinne w Gminie Ziębice w okresie od 1994 do 2004

Praca magisterska obroniona na 5 AE Wrocław

Wstęp

1. Rozdział I – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r.

1.1. Zasiłki rodzinne – warunki uprawniające

1.2. Zasiłki pielęgnacyjne – warunki uprawniające

1.3. Zasiłki wychowawcze – warunki uprawniające

1.4. Dochód uprawniający do świadczeń

1.5. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze nienależnie pobrane

2. Rozdział II – Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

2.1. Zasiłek rodzinny – warunki uprawniające do zasiłku rodzinnego

2.2. System dodatków do zasiłku rodzinnego

2.3. Świadczenia opiekuńcze

2.4. Dochód rodziny a prawo do świadczeń rodzinnych

2.5. Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane

3. Rozdział III – Porównanie statystyczne kosztów wypłat świadczeń na terenie Gminy Ziębice

3.1. Koszty wypłat na podstawie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich Filia w Ziębicach

3.2. Koszty wypłat na podstawie terenowego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ząbkowicach Śląskich

3.3. Koszty wypłat na podstawie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach do dnia 30 kwietnia 2004 r.

3.4. Koszty wypłat na podstawie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach od 1 maja 2004 r.

3.5. Porównanie budżetu wykonanego na świadczenia rodzinne

Zakończenie

Literatura

Praca ma 85 stron, czcionka-12, przypisy-22, literatura-9 pozycji

image_pdf