Suspens jako sztuka wywoływania emocji w oparciu o wybrane filmy A. Hitch*****a

licencjacka, UWM

Wstęp 3
I Czym jest suspens 5
1. Definicja suspensu 6
2. Strach i lęk jako psychologiczne podstawy suspensu 7
3. Proces tworzenia suspensu 14
3.1 Obawy odbiorcy o bohatera 16
3.2 Utożsamianie się odbiorcy z bohaterem 18
3.3 Zwielokrotnianie przeszkód 19
3.4 Wzmożenie ciekawości poprzez szczególne rozumienie akcji 21
II Suspens i Hitch 23
1. Źródło suspensu w twórczości Hitch*****a 24
2. Suspens według Hitch*****a 31
2.1 Suspens i tajemnica 35
2.2 Suspens i widz 37
III Suspens w filmach Hitch*****a 43
1. Lokator 45
2. Młody i niewinny 47
3. Nieznajomi w pociągu 50
4. Okno na podwórze 52
4.1 Źródło informacji dla widza: montaż czy dialog? 58
5. Psychoza 60
5.1 Scena pod prysznicem 65
5.2 Scena na schodach 67
5.3 Rozwiązanie 69
Zakończenie 72
Streszczenie 73
Summary 74
Bibliografia 75
Filmografia 77