Suspens jako sztuka wywoływania emocji w oparciu o wybrane filmy A. Hitch*****a

licencjacka, UWM

Wstęp 3
I Czym jest suspens 5
1. Definicja suspensu 6
2. Strach i lęk jako psychologiczne podstawy suspensu 7
3. Proces tworzenia suspensu 14
3.1 Obawy odbiorcy o bohatera 16
3.2 Utożsamianie się odbiorcy z bohaterem 18
3.3 Zwielokrotnianie przeszkód 19
3.4 Wzmożenie ciekawości poprzez szczególne rozumienie akcji 21
II Suspens i Hitch 23
1. Źródło suspensu w twórczości Hitch*****a 24
2. Suspens według Hitch*****a 31
2.1 Suspens i tajemnica 35
2.2 Suspens i widz 37
III Suspens w filmach Hitch*****a 43
1. Lokator 45
2. Młody i niewinny 47
3. Nieznajomi w pociągu 50
4. Okno na podwórze 52
4.1 Źródło informacji dla widza: montaż czy dialog? 58
5. Psychoza 60
5.1 Scena pod prysznicem 65
5.2 Scena na schodach 67
5.3 Rozwiązanie 69
Zakończenie 72
Streszczenie 73
Summary 74
Bibliografia 75
Filmografia 77

image_pdf