Style kierowania pracownikami w firmie xxx

PRACA LICENCJACKA OBRONIONA NA AKADEMII MORSKIEJ

Wstęp2

Rozdział I
Kierownik i jego rola w organizacji
1. Proces kierowania organizacją3
2. Rola kierownika w firmie7
3. Motywowanie podwładnych10
3.1. Rezultaty motywacji13
3.2 Mobilizacja kierownika i jego własna praca14

Rozdział II
Kierownik i style kierowania
1. Obowiązki i zadania kadry kierowniczej.17
2. Pożądane umiejętności idealnego menedżera19
3. Charakterystyka stylów kierowania21
3.1 Siatki kierownicze według W.J.Reddina, P.Herseya i K.H.Blanszard’a22
3.2 Siatka stylów według R.R.Blake’a i J.S.Mouton29
4. Rozwiązywanie problemów zarządzania personelem33
5. Źródła władzy kierownika38

Rozdział III
Badanie stylów kierowania w firmie Castorama
1. Ogólna charakterystyka firmy Castorama.41
2. Problem badawczy oraz metoda przeprowadzonego badania43
3. Analiza stylów kierowania w Firmie Castorama na podstawie przeprowadzonej ankiety.45

Zakończenie 54
Wykaz literatury 55
Spis rysunków.56
Aneks.58

image_pdf
Kategorie ZZL