Stres w pracy policjantów. Analiza socjologiczna

60 stron, 55 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I.
Charakterystyka Policji w Polsce   5
1.1. Policja w Polsce. Ogólna charakterystyka 5
1.2. Znaczenie Policji w państwie – ujęcie socjologiczne   12
1.3. Rola zawodowa policjanta  17
1.4. Środowisko pracy Policji. Pozytywne i negatywne strony służby  22

Rozdział II.
Stres związany z wykonywaniem zawodu policjanta   28
2.1. Pojęcie stresu oraz jego przyczyny   28
2.2. Charakterystyka bodźców stresogennych w pracy Policji  33
2.3. Mobbing w Policji – relacja przełożony-podwładny a stres w pracy  35
2.4. Skutki stresu w pracy policjanta. 39

Rozdział III.
Metodologia badania poziomu stresu związanego z pracą policjanta   41
3.1.    Problem główny i problemy szczegółowe   41
3.2.    Wyjaśnienie podstawowych pojęć   43
3.3.    Hipotezy badawcze  44
3.4.    Zmienne i wskaźniki  45
3.5.    Metoda, narzędzie badawcze oraz dobór próby  46
3.6.    Przedstawienie szczegółowego harmonogramu/przebiegu badań   49

Wnioski końcowe  52
Zakończenie  54
Bibliografia 55
Spis tabel  58
Spis fotografii  59
Załączniki  60

image_pdf