Strategie zarządzania w koncernie międzynarodowym

98 stron, 60 pozycji w bibliografii, kwestionariusz wywiadu

Wstęp    3

Rozdział I. Zadania menedżerów we współczesnym zarządzaniu    5
1.1. Charakterystyka działalności menedżerskiej    5
1.2. Podstawowe funkcje menedżera    9
1.3. Rola menedżerów w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem    19

Rozdział II.  Specyfika zarządzania i organizacji w koncernie    28
2.1. Koncern, holding, konglomerat    28
2.2. Typologia koncernów    39
2.3. Struktury organizacyjne koncernów    48

Rozdział III.  Charakterystyka przedsiębiorstwa X    55
3.1. Przedmiot działalności, historia, struktura własności w koncernie    55
3.2. Analiza struktury organizacyjnej koncernu    56
3.3. Opis wszystkich dywizji w koncernie, jak również ważniejszych produktów    64
3.4. „Moja” dywizja oraz rynek    69

Rozdział IV.  Analiza wyników badań    75
4.1. Przedmiot i cele badań    75
4.2. Charakterystyka próby badawczej    80
4.3. Omówienie wyników badań    81

Podsumowanie    89
Bibliografia    92
Spis tabel i rysunków    96
Załącznik nr 1. Kwestionariusz wywiadu    97

image_pdf
Kategorie ZZL