Strategiczny alians hotelu z restauracja

STUDIA LICENCJACKIE – BESKIDZKA WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI W ŻYWCU – ROK 2006

Spis treści

Wstęp 3-4

I. Wybrane aspekty hotelarstwa i usług w hotelarstwie 5-9
1.1 Gastronomia hotelowa 9-12
1.2 Strategiczny alians hotelu z restauracją 12-18
1.3 Marketing usług gastronomicznych 18-25

II. Hotel „Europejski” jako przykład aliansu hotelu z restauracją 26-28
2.1 Historia hotelu „Europejskiego” w Krakowie 28-31
2.2 Struktura gastronomii w hotelu „Europejskim” 31-34
2.2.1 Międzynarodowy podział obowiązków w gastronomii 35-39
2.3 Club „Noblesse” wizytówką hotelu „Europejskiego 40-44

Zakończenie 45-46
Bibliografia 47
Spis tabel 48
Spis rysunków 48

Wstęp

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, strategiczne alianse stają się coraz bardziej popularne jako sposób na osiągnięcie konkurencyjnej przewagi. Sektor hotelarski i restauracyjny nie jest wyjątkiem. Ze względu na złożoność usług hotelarskich i gastronomicznych oraz rosnące wymagania klientów, firmy z tych sektorów coraz częściej decydują się na strategiczne alianse, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów, poprawić jakość usług i zwiększyć swoją konkurencyjność. Praca ta koncentruje się na badaniu strategicznego aliansu między hotelem a restauracją, analizując jego naturę, korzyści, wyzwania i skutki.

Pierwszy rozdział niniejszej pracy jest poświęcony wybranym aspektom hotelarstwa i usług w hotelarstwie. Analizowane są tutaj różne elementy, które są kluczowe dla efektywnego świadczenia usług hotelarskich, z naciskiem na gastronomię hotelową, która stanowi istotny element oferty każdego hotelu. Dalej, skupiamy się na omówieniu strategicznego aliansu między hotelem a restauracją, zwracając uwagę na jego istotę, korzyści i potencjalne wyzwania. Kończymy ten rozdział analizą marketingu usług gastronomicznych, co pozwoli na zrozumienie, jak strategiczny alians może wpłynąć na strategię marketingową hotelu.

Drugi rozdział pracy skupia się na szczegółowym studium przypadku Hotelu „Europejskiego” w Krakowie, który jest przykładem hotelu, który skorzystał z aliansu z restauracją. Rozpoczynamy od przedstawienia historii Hotelu „Europejskiego”, aby lepiej zrozumieć jego ewolucję i kontekst, w którym powstał alians. Następnie, analizujemy strukturę gastronomii w hotelu, zwracając uwagę na podział obowiązków. Szczególną uwagę poświęcamy Clubowi „Noblesse”, który jest wizytówką hotelu i znakomitym przykładem, jak strategiczny alians z restauracją może przynieść korzyści hotelowi.

Niniejsza praca, poprzez teoretyczną analizę oraz praktyczne studium przypadku, ma na celu zrozumienie roli strategicznego aliansu między hotelem a restauracją. Ostatecznym celem jest dostarczenie wartościowych wniosków i zaleceń dla sektora hotelarskiego i restauracyjnego, które mogą pomóc w zrozumieniu i efektywnym zarządzaniu takimi aliansami.

image_pdf