Strategiczne zarządzanie projektami w dziale IT

92 strony, 57 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I.
Procesy zarządzania strategicznego – ujęcie definicyjne    4
1. Definicja i istota zarządzania    4
2. Pojęcie, istota i funkcje strategii    7
3. Strategia a misja i wizja przedsiębiorstwa    12
4. Elementy strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem    18

Rozdział II.
Strategiczne zarządzanie projektami w firmie X    24
1. Analiza działalności i funkcjonowania firmy X    24
2. Strategiczne i tradycyjne zarządzanie projektami    30
3. Dostosowywanie projektów do strategii i rola zespołu projektu    36
4. Znaczenie wpływu zarządzania zmianami na projekty strategiczne    48

Rozdział III.
Zarządzanie projektami w organizacji    51
1. Proces zarządzania projektami – metodologia, wdrożenie    51
2. Cykl życia projektu i czynniki organizacyjne      57
3. Zarządzanie portfelem projektów     66

Rozdział IV.
Ocena i propozycja usprawnień    74
1. Analiza funkcjonowania zarządzania projektami    74
2. Propozycja zmian    79

Zakończenie    85
Bibliografia    87
Spis tabel i rysunków    91

image_pdf