Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.

W niniejszej pracy podjęto próbę analizy kompleksowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem mającym na celu budowanie jego wartości.

Wstęp  1
Rozdział I. Definicje i terminologia 4

1.1. Strategia rozwoju – pojęcie i istota 4
1.2. Definicja wartości przedsiębiorstwa  9
Rozdział II. Prezentacja firmy PZM VIMEX S.A. i jej działalności na rynku wyrobów hutniczych 17
2.1. Historia rozwoju firmy 17
2.2. Cele strategiczne firmy 21
2.3. Docelowe rynki zbytu firmy  22
2.4. Analiza produktów firmy  24
2.5. Dystrybucja produktów 26
Rozdział III. Budowa wartości a strategia rozwoju przedsiębiorstwa 30
3.1. Analiza strategii firmy  30
3.2. Analiza formy rozwoju – wpływ na wartość firmy  31
3.3. Analiza SWOT firmy  41
Czynniki zewnętrzne 44
3.4. Wpływ strategii na budowanie wartości przedsiębiorstwa 45
Zakończenie 49
Bibliografia  52
Spis rysunków  54
Spis tabel  55
Spis wykresów  56

image_pdf