Sterowanie produkcją w lakierni i galwanizerni przykładowej fabryki samochodów

Praca magisterska obroniona na Politechnice Śląskiej. Ma 110 stron.

1. Cel pracy

2. Opis wydziałów
2.1 Wydziału lakierni
2.1.1. Zestawienie produktów na wydziale lakierni
2.1.2 Procesy wytwarzania i ich specyfikacja
2.1.3 Jednostki organizacyjne
2.2 Wydział Galwanizerni
2.2.1 Zestawienie produktów na wydziale galwanizerni
2.2.2 Procesy wytwarzania i ich specyfikacja
2.2.3 Kolejność produktów, operacji i czynności

3. Symulacja fabryki samochodów w programie Taylor II
3.1 Wprowadzenie do symulacji w programie Taylor II
3.2 Symulacja w programie Taylor II wydziału lakierni
3.2.1. Wstępne założenia
3.2.2 Opis wydziału lakierni przedstawionego w programie Taylor.
3.3 Symulacja w programie Taylor II wydziału galwanizerni
3.3.1. Wstępne założenia.
3.3.2 Opis wydziału galwanizacji przedstawionego w programie Taylor II
3.3.3 Opis symulacji wydziału galwanizerni przedstawionej w programie Taylor II
3.2.4 Wyniki symulacji wydziału galwanizerni.

4. Wdrożenie fabryki samochodów w zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem BAAN IV
4.1 Informacje o systemie Baan IV
4.2 Wprowadzanie danych wspólnych
4.2.1 Wprowadzanie danych o grupach artykułów ( tcmcs0123m000)
4.2.2 Wprowadzanie danych o jednostkach ( tcmcs0101m000 )
4.2.3 Język (tcmcs0146m000)
4.2.4 Wprowadzanie danych o grupach cenowych ( tcmcs0124m000)
4.2.5 Wprowadzanie danych o kodach podatkowych (tcmcs0137m000)
4.2.6 Wprowadzanie przeliczników
4.2.7 Wprowadzanie danych o magazynach
4.3 Przedstawienie danych modułu sterowania pozycjami asortymentowymi
4.3.1 Wprowadzanie domyślnych danych pozycji asortymentowej
4.3.2 Wprowadzanie danych pozycji asortymentowych
4.4 Wprowadzanie zestawień materiałowych.
4.5 Wprowadzanie marszrut technologicznych
4.5.1 Wprowadzanie centrów roboczych
4.5.2 Wprowadzanie maszyn
4.5.3 Wprowadzenie zadań
4.5.4 Wprowadzanie technologii

5. Wnioski

6. Literatura

image_pdf