Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczniów szkoły wiejskiej i miejskiej

Praca licencjacka obroniona w Płocku w 2005 roku. Ma 78 stron.

Wstęp 3

Rozdział I. Problem w literaturze 4
1. Sprawność fizyczna 4
2. Testy pomiaru sprawności fizycznej 17
3. Rozwój fizyczny 22
4. Testy pomiaru rozwoju fizycznego 28

Rozdział II. Metodologia badań 34
1. Cel badań, problem badawczy i pytania badawcze, hipoteza 34
2. Metody badań pedagogicznych 37
3. Techniki badań pedagogicznych 44
4. Charakterystyka środowiska badanego 50

Rozdział III. Analiza wyników badań 55
1. Sprawność fizyczna uczniów szkoły miejskiej i szkoły wiejskiej 57
2. Analiza porównawcza sprawności fizycznej 64
3. Analiza porównawcza rozwoju fizycznego 67

Rozdział IV. Wnioski i refleksje 73
Wykaz literatury 75
Wykaz tabel 76
Wykaz rysunków 77
Wykaz wykresów 78

 

image_pdf