Specyfikacja problemów wychowawczych w rodzinie z dzieckiem z porażeniem mózgowym

Praca Dyplomowa Licencjacka / Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego

Wstęp

Rozdział I.
Mózgowe porażenia dziecięce.
1. Etiologia i patogeneza.
2. Objawy kliniczne porażenia mózgowego.
3. Klasyfikacja porażenia mózgowego.

Rozdział II.
Ogólne zasady rozwoju dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
1. Prawidłowość rozwoju fizycznego.
2. Charakterystyka rozwoju społeczno – emocjonalnego.

Rozdział III.
Środowisko rodzinne wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
1. Funkcje rodziny.
2. Typy postaw rodzicielskich.
3. Zaspokojenie potrzeb dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
4. Problemy wychowawcze w rodzinie z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Rozdział IV.
Oddziaływanie psychologiczno – pedagogiczne wspomagające rozwój dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
1. Podstawowe zasady prowadzenia ćwiczeń.
2. Pielęgnacja i samoobsługa.
3. Opieka przedszkolna i dojrzałość szkolna.

Rozdział V.
Metody i formy pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.
1. Kinezyterapia.
1.1 Metoda Bobath’ów.
1.2 Metoda Pető.
1.3 Metoda Vojty.
1.4 Metoda Temple’a Faya.
1.5 Metoda Weroniki Sherbourne.
2. Stymulacja rozwoju mowy i rehabilitacja logopedyczna.

Zakończenie

Bibliografia

 

image_pdf