Sklepy internetowe

Sprzedam prace dyplomowe z informatyki „Sklepy internetowe”.

Wstęp 2
1.Internet jako nowe medium 3
2. Reklama i promocja w Internecie 6
2.1. Promocja tradycyjna 8
2.2. Rejestracja w systemach wyszukiwawczych 8
2.3. Wymiana linków 8
2.4. Poczta elektroniczna jako narzędzie promocji 9
2.5. Wartość dodana 10
2.6. Bannery reklamowe 10
2.7. Sponsoring 10
2.8.Podsumowanie 11
3. Usługa World Wide Web 12
3.1. Historia powstania WWW 12
3.2. Funkcjonowanie WWW 13
3.3. HTML – język opisu stron 13
4. Sklep wirtualny – zasada działania 15
4.1. Charakterystyka sklepu wirtualnego 15
4.2. Katalog 15
4.3. Elektroniczny koszyk na zakupy 17
4.3.1 Projekt koszyka zakupów 18
5. Programy do tworzenia serwisów sklepów internetowych 23
6. Transakcje w Internecie 25
6.1. Karty kredytowe 25
6.1.1. Niebezpieczeństwa systemu kart kredytowych 25
6.1.2. Szyfrowanie numerów kart kredytowych – protokół SSL 26
6.1.3. Standard SET 27
6.2.CyberCash 28
6.3.First Virtual 29
6.4.CyberCoin 29
6.5.Digicash 30
6.6.Moduły płatności przelewem 31
6.7.Podsumowanie 32
7. Wybrane sklepy internetowe 33
7.1. Porównanie sklepów internetowych na świecie i w Polsce 33
7.2. Opis i ocena przykładowych sklepów internetowych 35
7.2.1. Kryteria oceny 35
7.2.2 Wirtualne sklepy zagraniczne 35
7.2.3 Wirtualne sklepy polskie 38
Podsumowanie i wnioski 44
Bibliografia: 46

image_pdf