Sektor MSP w Polsce oraz uwarunkowania jego rozwoju

Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE
1.1. ZDEFINIOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
1.2. TRANSFORMACJA USTROJOWA I STAN SEKTORA MSP W POLSCE
1.3. FORMY PRAWNO – ORGANIZACYJNE MSP
ROZDZIAŁ II UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. NAJWAŻNIEJSZE DETERMINANTY ROZWOJU MSP
2.2. CELE POLITYKI RZĄDU WOBEC MSP
2.3. BARIERY ROZWOJU MSP
ROZDZIAŁ III PROGRAMY I FUNDUSZE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MSP
3.1. PROGRAMY I FUNDUSZE WSPIERANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
3.2. KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MSP
3.3. SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
ZAKOŃCZENIE
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW
BIBLIOGRAFIA

image_pdf