Sanktuaria maryjne jako produkty turystyki religijno-pielgrzymkowej

MAGISTERSKA GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W KATOWICACH

WSTĘP
Rozdział I
TURYSTYKA RELIGIJNA JAKO PRODUKT W ROZUMIENIU MARKETINGOWYM
1.1. POJĘCIE I KLASYFIKACJA TURYSTYKI
1.2. POJĘCIE TURYSTYKI RELIGIJNO PIELGRZYMKOWEJ
1.3. POJĘCIE GENEZA ORAZ ZNACZENIE PIELGRZYMEK
1.4. PRODUKT TURYSTYCZNY, JEGO ELEMENTY I SPECYFIKA
Rozdział II
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA WYBRANYCH SANKTUARIÓW MARYJNYCH
2.1. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIEJSCOWOŚCI LICHEŃ STARY
2.1.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna
2.1.2. Rys historyczny miasta
2.1.3. Historia kultu maryjnego w Licheniu
2.1.4. Sanktuarium Maryjne jako rdzeń produktu turystycznego Lichenia
2.1.5. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna
2.2. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIEJSCOWOŚCI CZĘSTOCHOWA
2.2.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna
2.2.2. Rys historyczny miasta
2.2.3. Historia kultu maryjnego na Jasnej Górze
2.2.4. Sanktuarium maryjne jako rdzeń produktu turystycznego Częstochowy
2.2.5. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna
2.3. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA LIPKA
2.3.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna
2.3.2. Rys historyczny regionu.
2.3.3. Historia kultu maryjnego w Świętej Lipce
2.3.4. Sanktuarium maryjne jako rdzeń produktu turystycznego Świętej Lipki
2.3.5. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna
Rozdział III
ANALIZA SWOT BADANYCH SANKTUARIÓW
3.1. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI LICHEŃ STARY
3.1.1. Mocne strony miejscowości Licheń Stary
3.1.2. Słabe strony miejscowości Licheń Stary
3.1.3. Szanse rozwoju miejscowości Licheń Stary
3.1.4. Zagrożenia dla miejscowości Licheń Stary
3.2. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI CZĘSTOCHOWA
3.2.1. Mocne strony miejscowości Częstochowa
3.2.2. Słabe strony miejscowości Częstochowa
3.2.3. Szanse rozwoju miejscowości Częstochowa
3.2.4. Zagrożenia dla miejscowości Częstochowa
3.3. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA LIPKA
3.3.1. Mocne strony miejscowości Święta Lipka
3.3.2. Słabe strony miejscowości Święta Lipka
3.3.3. Szanse rozwoju miejscowości Święta Lipka
3.3.4. Zagrożenia dla miejscowości Święta Lipka
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

PRACA MA 78 STRON

image_pdf