Samobójstwo jako problem społeczny

Praca magisterska. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Wstęp

1. Problem samobójstwa w obyczajach, religii, filozofii i prawie

1.1. Samobójstwo – problem różnych dziedzin nauki
1.2. Stosunek religii do samobójstw
1.3. Problem samobójstw w poglądach filozofów

2. Istota samobójstw – podstawowe zagadnienia

2.1. Interpretacje zjawiska samobójstwa – kierunki badań
2.2. Pojęcie samobójstwa
2.3. Rodzaje samobójstw
2.4. Przyczyny samobójstw

3. Samobójstwa w świetle statystyk

3.1. Struktura i dynamika samobójstw w wybranych krajach
3.2. Trendy i dynamika zjawiska samobójstwa w Polsce
3.3. Podstawowe dane o zamachach samobójczych w Polsce

4. Samobójstwa młodzieży

4.1 Uwarunkowania samobójstw u osób młodych
4.2 Próby samobójcze u młodzieży
4.3 Zjawisko paktów samobójczych

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tablic
Wykaz rysunków

image_pdf