Rynek turystyczny a kryzys światowej gospodarki

Obszerna praca magisterska z 2010 roku z Warszawy. Ponad 50 źródeł w bibliografii.

Wstęp 7
Rozdział 1. Charakterystyka kluczowych pojęć w turystyce 11
1.1. Turystyka i jej klasyfikacja 11
1.2. Turysta 15
1.3. Gospodarka turystyczna 17
1.4. Rynek turystyczny 19
1.5. Podaż, popyt i produkt turystyczny 21
1.6. Pakiet turystyczny 21
1.7. Biuro podróży 23
Rozdział 2. Globalny kontekst funkcjonowania biur podróży 25
2.1. Stan turystyki światowej 25
2.1.1. Międzynarodowa turystyka przyjazdowa i wyjazdowa 25
2.1.1.1. Turystyka przyjazdowa wg podziału na regiony 25
2.1.1.2. Turystyka przyjazdowa wg podziału na kraje 27
2.1.1.3. Struktura przyjazdów międzynarodowych wg celu podróży 29
2.1.1.4. Struktura przyjazdów międzynarodowych wg rodzaju transportu 31
2.1.1.5. Turystyka wyjazdowa wg podziału na regiony 33
2.1.2. Przychody i wydatki w turystyce międzynarodowej 33
2.1.2.1. Przychody wg podziału na regiony 33
2.1.2.2. Przychody wg podziału na kraje 37
2.1.2.3. Wydatki wg podziału na kraje 39
2.2. Charakterystyka turystyki w poszczególnych regionach 41
2.2.1. Afryka 41
2.2.2. Ameryki 43
2.2.3. Azja i Pacyfik 47
2.2.4. Bliski Wschód 49
2.2.5. Europa 51
2.3. Prognozy w turystyce światowej 55
2.4. Organizacje zawodowe na świecie 57
Rozdział 3. Funkcjonowanie biur podróży w Europie 63
3.1. Wielkość i struktura przestrzenna rynku 63
3.2. Zatrudnienie w europejskich biurach podróży 65
3.3. Sytuacja ekonomiczna biur podróży 69
3.4. Ranking europejskich biur podróży 73
3.5. Ocena stanu rynku 75
3.6. Prognozy dla rynku europejskiego 77
3.7. Organizacje zawodowe w Europie 83
Rozdział 4. Funkcjonowanie biur podróży w Polsce 89
4.1. Wielkość i dynamika rynku 89
4.2. Struktura przestrzenna rynku 91
4.3. Struktura rynku wg rodzaju prowadzonej działalności 95
4.4. Struktura własnościowa rynku 97
4.5. Struktura rynku wg zakresu działania 99
4.6. Struktura rynku wg typu gwarancji 107
4.7. Rola biur podróży w podróżach Polaków i przyjazdach zagranicznych do Polski 109
4.7.1. Podróże krajowe i zagraniczne Polaków 109
4.7.2. Przyjazdy zagraniczne do Polski 113
4.8. Zatrudnienie w biurach podróży w Polsce 117
4.9. Sytuacja ekonomiczna biur podróży 121
4.9.1. Mikro biura podróży 123
4.9.2. Małe biura podróży 125
4.9.3. Średnie biura podróży 127
4.9.4. Duże biura podróży 129
4.10. Ranking biur podróży w Polsce 129
4.11. Ocena stanu rynku 133
4.12. Szanse i zagrożenia 135
4.13. Miejsce turystyki w Narodowym Planie Rozwoju 139
4.14. Prognozy dla rynku polskiego 141
4.15. Samorząd gospodarczy i organizacje zawodowe 143
Zakończenie 155
Bibliografia 161
Spis tabel i rysunków 167

image_pdf