Rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego na przykładzie branży mleczarskiej i mięsnej

106 stron, 29 pozycji w bibliografii

WSTĘP    5

Rozdział 1. Stan i perspektywy rozwoju przemysłu mleczarskiego i mięsnego    7
1.1. Charakterystyka branży mleczarskiej    7
1.1.1. Przemysł mleczarski    7
1.1.2. Produkcja    10
1.1.3. Spożycie mleka i jego przetworów    12
1.1.4. Perspektywy rozwoju    16
1.2. Branża mięsna    18
1.2.1. Stan przemysłu mięsnego    18
1.2.2. Produkcja przemysłu mięsnego    19
1.2.3. Spożycie mięsa i jego przetworów    24
1.2.4. Szanse rozwoju    27

Rozdział 2. Wymagania Unii Europejskiej stawiane przemysłom mleczarskiemu i mięsnemu    28
2.1. Najistotniejsze problemy w procesie integracji rolnictwa w branży mleczarskiej    28
2.1.1. Możliwości dostosowań    32
2.1.2. Realne korzyści    35
2.1.3. Szanse negocjacji    36
2.2. Dostosowanie rzeźni i przetwórni mięsnych do norm unijnych    38
2.2.1. Prawa żywnościowe w Polsce    41
2.2.2. Ogólne wymagania sanitarne dotyczące rzeźni i przetwórni    42
2.2.3. Polskie stanowisko negocjacyjne    49

Rozdział 3.  instrumenty promocji sektora rolno – żywnościowego w warunkach integracji z Unią Europejską i ich uwarunkowania    54
3.1. Działania promocyjne    54
3.1.1. Motywy podejmowanych działań promocyjnych    55
3.1.2. Rodzaje podejmowanych działań promocyjnych    56
3.2. Środki promocji    58
3.2.1. Częstotliwość stosowania różnych środków promocji    59
3.2.2. Bariera stosowania działań marketingowych    59
3.2.3. Przedmiot działalności promocyjnej    59
3.2.4. Planowanie działań promocyjnych    61
3.3. Realizacja warunków negocjacyjnych wynikających z akcesji Polski do UE    64

Rozdział 4. Analiza i ocena skutków integracji Polski z Unią Europejską w sektorze gospodarki żywnościowej    71
4.1. Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo    71
4.2. Analiza przygotowania sektora mleczarskiego i mięsnego do wejścia do Unii Europejskiej    80
4.3. Ocena kosztów i korzyści uczestnictwa Polski w UE w kontekście sektora rolno-spożywczego    88

PODSUMOWANIE    98
BIBLIOGRAFIA    102
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    105

image_pdf