Rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie na przykładzie TP S.A.

84 strony, 40 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I 7
Charakterystyka konfliktu w przedsiębiorstwie 7
1.1 Pojęcie konfliktu 7
1.2 Przyczyny konfliktów 8
1.3 Skutki konfliktów 12

Rozdział II 12
Konflikty w przedsiębiorstwie 16
2.1 Podmioty i źródła konfliktów w przedsiębiorstwie 16
2.2 Rodzaje konfliktów 17
2.2.1. Konflikty wewnętrzne 17
2.2.2. Konflikty pomiędzy poszczególnymi osobami, między jednostką a grupą oraz między- i wewnątrzgrupowe 20
2.2.3. Konflikty pomiędzy organizacjami 24
2.2.4. Inne rodzaje konfliktów 26
2.3 Kierowanie konfliktem w przedsiębiorstwie 37
2.4 Sposoby rozwiązywania konfliktów 40

Rozdział III 70
Charakterystyka przedsiębiorstwa 70
3.1 Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa 70
3.2 Specyfika działalności przedsiębiorstwa 71
3.3 Pozycja przedsiębiorstwa na rynku 72

Rozdział IV 72
Rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie 74
4.1 Założenia polityki personalnej w przedsiębiorstwie 74
4.2 Analiza przyczyn konfliktów między pracownikami 78
4.3 Sposoby rozwiązywania konfliktów między pracownikami 79

Zakończenie 81
Bibliografia 83

image_pdf
Kategorie ZZL