Rozpiętość kierowania a struktura organizacyjna

105 stron, 44 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

ROZDZIAŁ 1.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA JAKO ELEMENT ORGANIZACJI    6
1.1. Model organizacji według Harolda Leavitta    6
1.2. Istota struktury organizacyjnej, jej funkcje    14

ROZDZIAŁ 2.
CECHY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ    19
2.1. Specjalizacja jako właściwa cecha struktury    19
2.2. Centralizacja jako właściwa cecha struktury    21
2.3. Formalizacja działań jako cecha właściwa struktury organizacyjnej    22
2.4. Hierarchia organizacyjna jako cecha właściwa struktury organizacyjnej    24

ROZDZIAŁ 3
ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA – PODSTAWOWA ZASADA BUDOWY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ    27
3.1. Typy rozpiętości kierowania    27
3.2. Metody określania potencjalnej rozpiętości kierowania    28
3.3. Czynniki kształtujące potencjalną rozpiętość kierowania    31

ROZDZIAŁ 4.
ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA W ŚWIETLE POGLĄDÓW  MENEDŻERÓW    34
4.1. Metoda badawcza i wyniki badań    34
4.2. Wnioski    90

Zakończenie    101
Bibliografia 103

image_pdf
Kategorie ZZL