Rola sponsoringu w tworzeniu wizerunku firmy (na przykładzie firmy ALPINUS)

praca magisterska (bdb) / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach

Wstęp

Rozdział I – Wizerunek organizacji
1.1. Pojęcie wizerunku firmy
1.1.1. Definicje
1.1.2. Funkcje wizerunku firmy
1.1.3. Cechy wizerunku
1.1.4. Wymiary wizerunku
1.1.5. Rodzaje wizerunku
1.2. Tożsamość przedsiębiorstwa
1.2.1. Definicje
1.2.2. Tożsamość firmy, a jej wizerunek
1.2.3. Składniki tożsamości przedsiębiorstwa
1.3. Co wpływa na wizerunek firmy?
1.3.1. Czynniki decydujące o wizerunku firmy
1.3.2. Prawa psychologii społecznej dotyczące obrazu rzeczywistości
1.4. Procesy kreowania i kształtowania wizerunku organizacji
1.4.1. Proces kreowania wizerunku organizacji
1.4.2. Proces kształtowania wizerunku organizacji
1.5. W jaki sposób kształtować korzystny wizerunek firmy?
1.6. Co daje korzystny wizerunek?
1.6.1. Korzyści firmy wynikające z posiadania korzystnego image
1.6.2. Czy wizerunek firmy jest jej kluczowym zasobem?

Rozdział II – Zagadnienie sponsoringu
2.1. Miejsce sponsoringu w koncepcji promotion-mix
2.2. Historyczne i etymologiczne aspekty sponsoringu
2.2.1. Aspekty historyczne
2.2.2. Aspekty etymologiczne
2.3. Istota, cechy i cele sponsoringu
2.3.1. Typologia sponsoringu
2.3.2. Cechy i cele sponsoringu
2.4. Miejsce sponsoringu w działaniach promocyjnych firm
2.4.1. Public relations a sponsoring
2.4.2. Corporate identity
2.4.3. Image transfer
2.4.3. Prawa psychologii a sponsoring
2.5. Podmioty uczestniczące w sponsoringu
2.6. Prawne aspekty sponsoringu
2.7. Sponsoring sportowy
2.8. Korzyści i zagrożenia związane ze sponsoringiem
2.8.1. Korzyści dla sponsora
2.8.2. Korzyści dla sponsorowanego
2.9. Jak skutecznie wykorzystać sponsoring sportowy w kreowaniu wizerunku organizacji

Rozdział III – Charakterystyka firmy Alpinus, jej wizerunku oraz działań promocyjnych i sponsoringowych
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.1.1. Informacje ogólne
3.1.2. Geneza przedsiębiorstwa
3.1.3. Wizerunek marki
3.1.4. Dystrybucja
3.1.5. Produkty
3.1.6. Sprzedaż
3.1.7. Jakość produktów
3.2. Charakterystyka działań promocyjnych prowadzonych przez firmę Alpinus
3.2.1. Kampania promująca produkty Alpinus w salonach firmowych
3.2.2. Reklama Alpinus w mediach
3.3. Rola sponsoringu w tworzeniu wizerunku firmy Alpinus S.A.
3.3.1. Alpinus sponsorem kampanii Alpinus Expedition Team
3.3.2. Alpinus sponsorem reprezentacji Polski we wspinaczce sportowej
3.3.3. Alpinus sponsorem gry terenowej ?Selekcja?
3.3.4. Alpinus współorganizatorem Miasteczka Himalajskiego na przystanku Woodstock
3.3.5. Alpinus współorganizatorem miasteczka namiotowego podczas Zlotu ZHR w Krakowie
3.3.6. Współpraca Alpinus z siecią Orange
3.3.7. Alpinus sponsorem festiwalu Wondół Challenge

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

image_pdf