Rola położnej w zabiegu cesarskiego cięcia

Praca licencjacka. 57 stron.

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawy teoretyczne pracy 4
1.1. Kwalifikacje położnej 4
1.2. Zmiany fizjologiczne u kobiety ciężarnej mające wpływ na postępowanie okołooperacyjne 9
1.3. Wskazania do ciecia cesarskiego 12
1.4. Rodzaje znieczulenia 18
1.4.1. Znieczulenie przewodowe 22
1.4.2. Znieczulenie ogólne 24

Rozdział II. Rola położnej w przygotowaniu pacjentki do zabiegu 29
2.1 Rola i zadania położnej w sali operacyjnej 29
2.2. Opieka położnej nad pacjentką po cięciu cesarskim 34
2.3. Położna jako koordynator opieki po operacji położniczej 41

Zakończenie 52
Bibliografia 53
Spis tabel 56
Spis rysunków 57

image_pdf