Rola personelu hotelowego

102 strony, 45 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

ROZDZIAŁ I
ZADANIA PERSONELU W FUNKCJONOWANIU WSPÓŁCZESNEGO HOTELU    5
1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa    5
1.2. Polityka personalna we współczesnym hotelu    17
1.3. Schemat stanowisk pracy w hotelarstwie    21
1.3.1. Identyfikacja stanowiska pracy    25
1.3.2. Wymagania kwalifikacyjne    27
1.3.3. Obowiązki i zakres odpowiedzialności    29
1.3.4. Zależność służbowa – relacje z innymi stanowiskami    30
1.4. Zadania pracowników recepcji i służb parterowych    32
1.5. Zadania pracowników służb pięter    36

ROZDZIAŁ II
ROLA I ZADANIA ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELOWEGO NA PRZYKŁADZIE HOTELU NOVOTEL W SZCZECINIE    43
2.1. Ogólne informacje na temat hotelu NOVOTEL w Szczecinie    43
2.2. Schemat organizacyjny hotelu NOVOTEL w Szczecinie    48
2.3. Polityka kadrowa a kształtowanie profesjonalizmu załogi hotelu    52
2.4. Metody i techniki doskonalenia systemu kadrowego    55
2.4.1. Tworzenie i wdrażanie innowacji    58
2.4.2. Dobór kadr    61
2.4.3. Adaptacja zawodowa    64
2.4.4. Rozwiązywanie konfliktów    67
2.4.5. Motywacja podwładnych do pracy    69
2.4.6. Doskonalenie kadr kierowniczych    71
2.5. Szczególna odpowiedzialność personelu za gościa i jego mienie    73

ROZDZIAŁ III
STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA PERSONELU USŁUGOWEGO HOTELU NOVOTEL.    77
3.1. Ogólne założenia rozwoju badań marketingowych w hotelarstwie.    77
3.2. Marketingowa koncepcja oddziaływania na personel.    84
3.3. Czynniki i kierunki doskonalenia personelu hotelowego.    88

Zakończenie    95
Bibliografia    97
Spis tabel    101
Spis rysunków    102

image_pdf