Rola nauczyciela w kształtowaniu zachowań asertywnych u uczniów

Rola nauczyciela w kształtowaniu zachowań asertywnych u uczniów

1.Asertywność-definicje, wyjaśnienie pojęć
1.1. Definicje asertywności
1.2. Kształtowanie zachowań asertywnych u małych dzieci
Rozdział II
Współczesny nauczyciel w procesie wychowania
2.1. Profesjonalizm współczesnego nauczyciela
2.2. Nauczyciel w procesie kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich
Rozdział III
Metody pracy w kształtowaniu zachowań asertywnych
3.1. Trening asertywności
Podsumowanie
Spis literatury

image_pdf