Rola menedżera w małym przedsiębiorstwie

101 stron, 48 pozycji literatury

Wstęp    3

Rozdział 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw    5
1.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa i jego znaczenie w gospodarce    5
1.2. Bariery rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej    10
1.3. Uwarunkowania rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej    17
1.4. Skutki integracji Polski z Unią Europejską dla MSP    23

Rozdział 2. Rola menedżera w organizacji    30
2.1. Znaczenie pracy menedżera    30
2.2. Zakres działań menedżera w organizacji    32
2.3. Umiejętności menedżerskie    38
2.4. Uwarunkowania skuteczności menedżera    44

Rozdział 3. Formalizacja organizacji i działań kierowniczych na przykładzie firmy GECO Spółka z o.o.    50
3.1. Zakres działalności firmy    50
3.2. Konkurencja na rynku    52
3.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie w firmie    54

Rozdział 4. Rola menedżera w firmie GECO Sp. z o.o. na podstawie badań własnych    59
4.1. Hipotezy badawcze    59
4.2. Opis metody badawczej    60
4.3. Charakterystyka próby badawczej    66
4.4. Analiza wyników badań    70
4.4.1. Ocena umiejętności menedżera    71
4.4.2. Ocena zakresu działań i zaangażowania menedżerów    76
4.4.3.    Ocena zaangażowania pracowników i jego uwarunkowania    82
4.4.4.    Współudział pracowników w zarządzaniu    89

Zakończenie    91
Bibliografia    95
Spis tabel    99
Spis rysunków    101

image_pdf
Kategorie ZZL