Rola Kulturotechniki w resocjalizacji

Praca Dyplomowa teoretyczna obroniona na 5.0 w Kolegium Nauczycielskim w 2011 na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna. 37 stron.

Spis treści
Wstęp  3
Rozdział I. Pojęcie Kulturotechniki 4
1.1 Kulturotechnika w ujęciu Czesława Czapówa 4
1.2 Kulturotechnika w ujęciu Stanisława Górskiego 8
1.3 Kulturotechnika w ujęciu Marka Konopczyńskiego 10
Rozdział II. Arteterapia jako jedna z form Kulturotechniki. Podział i wybrane przykłady.  13
2.1 Definicja Arteterapia 13
2.2 Muzykoterapia 16
2.3 Choreoterapia 18
2.4 Biblioterapia 20
2.5 Dramaterapia.  23
2.6 Filomterapia.  25
Rozdział III. Wykorzystanie Kulturotechniki w resocjalizacji 28
3.1 Formy działań wychowawczych w ramach kulturotechniki w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.  28
3.2 Efekty oddziaływania resocjalizującego z wykorzystaniem Kulturotechniki, na przykładzie Teatru Resocjalizacji „Scena Coda”  31
Wnioski Końcowe 34
Aneks 36
Bibliografia 36

image_pdf