Rola komunikacji w kierowaniu organizacją

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji W Kielcach. Ma 68 stron.

Wstęp

Rozdział 1 – Komunikacja społeczna
1.1 Definicja i funkcje komunikowania
1.2 Formy komunikowania
1.3 Komunikowanie masowe
1.4 Bariery w komunikowaniu się
1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej

Rozdział 2 – Komunikacja w organizacji
2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji
2.2 Komunikacja interpersonalne i w organizacji
2.3 Komunikacja niewerbalna
2.4 Kłamstwo mowy ciała w walce o władzę

Rozdział 3 – Kierownik w negocjacjach
3.1 Rozwiązywanie problemów w komunikacji międzyludzkiej
3.2 Cechy dobrego menadżera

Uwagi końcowe
Bibliografia

image_pdf
Kategorie ZZL