Rola i zasady funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości

61 stron, 34 pozycje w bibliografii

WSTĘP. 4

1. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – ZAGADNIENIA OGÓLNE. 7
1.1. NIERUCHOMOŚCI I RYNEK NIERUCHOMOŚCI. 7
1.1.1. Charakterystyka nieruchomości – definicja, rodzaje, cechy. 7
1.1.2. Zarządzanie nieruchomościami. 14
1.1.3. Rynek nieruchomości-definicje, cechy, uczestnicy. 17

2. ZAWÓD ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI. 21
2.1. REGULACJE PRAWNE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI. 21
2.2. LICENCJA ZAWODOWA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI I POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE. 25
2.2.1. Warunki uzyskania licencji zawodowej. 25
2.2.2. Postępowanie kwalifikacyjne. 26
2.3. STANDARDY ZAWODOWE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI I USTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU. 29
2.4. KODEKS ETYKI LICENCJONOWANEGO ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI. 31
2.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI. 33
2.5.1. Odpowiedzialność zawodowa. 36
2.5.2. Odpowiedzialność cywilna. 38
2.5.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 44

3. DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI. 47
3.1. PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI. 47
3.2. UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 49
3.3. PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ. 52

ZAKOŃCZENIE. 59
BIBLIOGRAFIA 61

image_pdf