Rola barwy w przekazie reklamowym

Praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim. Ma 61 stron.

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie w zagadnienia kolorów.
1.1. Znaczenie barw w przeszłości. Historia koloru.
1.2. Współczesna symbolika barw.
1.3. Fizjologiczne podstawy widzenia barw. Budowa i funkcjonowanie oka a widzenie barwne.
1.4. Związek barwy z psychiką – oddziaływanie koloru na psychikę.
1.5. Wpływ barw na organizm. Leczenie kolorem.

Rozdział 2. Barwa w przekazie reklamowym.
2.1. Odbiór barw przez człowieka.
2.2. Barwa jako element kompozycji przekazu reklamowego.
2.2.1. Przygotowanie reklamy.
2.2.2. Adresat reklamy.
2.2.3. Barwa reklamy a jej odbiór.
2.3. Kampanie reklamowe.

Rozdział 3. Rola barwy w polityce.

Rozdział 4. Informowanie kolorem.
4.1. Informacyjna rola koloru.
4.2. Informowanie ubiorem.
4.3. Kolory w religiach.

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf