Rodzina zastępcza wobec potrzeb dziecka

Sprzedam pracę magisterską z pedagogiki obroniona w 2011 r na ocenę 5.0. tytuł pracy: „Rodzina zastępcza wobec potrzeb dziecka”. Praca ma 64 strony. wiecej na mail.

Wstęp 4
Rozdział I. Problematyka rodziny zastępczej w literaturze 6
1. Pojęcie rodziny zastępczej i jej rodzaje 6
2. Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych oraz ich zadania 12
2.1. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 14
2.2. Tryb powołania rodziny zastępczej 18
2.3. Zasady doboru rodziców zastępczych oraz kierowania dzieci do rodzin zastępczych 19
Rozdział II. Zaspokojenie potrzeb dziecka jako warunek jego rozwoju 22
1. Definicja potrzeb – ich rodzaje 22
2. Rodzaje potrzeb dziecka 32
3. Prawa i obowiązki rodziny zastępczej wobec dziecka 35
4. Trudności rodzin zastępczych w  potrzeb dziecka 38
Rozdział III. Konsekwencje braku zaspokojenia potrzeb przez rodzinę zastępczą 42
1. Zaburzenia w sferze emocjonalnej 42
2. Trudności w funkcjonowaniu społecznym w rodzinie i środowisku szkolnym 52
3. Niepowodzenia szkolne dziecka 56
4. Możliwości udzielenia pomocy dziecku i rodzinie 58
Zakończenie 60
Spis rysunków zawartych w pracy 62
Bibliografia

image_pdf