Rodzina z problemem alkoholowym

licencjacka praca
Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

WSTĘP

I. RODZINA JAKO PODSTAWOWA KOMÓRKA WYCHOWAWCZA

1.1. Model rodziny zdrowej i nadużywającej alkohol
1.2. Potrzeby dziecka i jego miejsce w rodzinie
1.3. Funkcjonowanie dziecka w rodzinie nadużywającej alkohol

II. PATOLOGIA RODZINY

2.1. Problemy wychowawcze dziecka
2.2.Destruktywne działanie alkoholu na zachowanie rodziny
2.2.1. Przemoc fizyczna
2.2.2. Wykorzystywanie seksualne
2.3. Dorosłe życie dzieci alkoholików

III. POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

3.1. Lecznictwo alkoholizmu

3.2. Profilaktyka uzależnień

WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW

image_pdf