Rekreacja w wielkim mieście na przykładzie Bytomia

Praca licencjacka
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE W ŚWIETLE LITERATURY
ROZDZIAŁ II
OGÓLNA PREZENTACJA BYTOMIA
2.1. Historia Bytomia
ROZDZIAŁ III
WALORY ANTROPOGENICZNE MIASTA BYTOM
3.1. Zabytki miasta Bytomia
3.2. Muzea w Bytomiu
ROZDZIAŁ IV
OBIEKTY REKREACYJNO-SPORTOWE BYTOMIA
4.1. Bytomskie kluby sportowe
4.2. Obiekty sportowe i rekreacyjne
ROZDZIAŁ V
5.1. Finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej
5.2. Charakterystyka działalności ośrodków kulturalnych i sportowych
ROZDZIAŁ VI
KULTURA I SZTUKA W BYTOMIU
6.1. Obiekty kulturalne
ROZDZIAŁ VII
ANALIZA PRZEPROWADZONEJ ANKIETY
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
ZAŁĄCZNIKI

image_pdf