Reklama w działalności marketingowej przedsiębiorstwa handlowego

Licencjacka. Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Łodzi

WSTĘP 2
I. MARKETING JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 4
1.1 FUNKCJE I CELE MARKETINGU 10
1.2. RODZAJE MARKETINGU 16
1.3. ELEMENTY MARKETINGU 21
II. REKLAMA JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI 35
2.1. POJĘCIE I ROLA REKLAMY 37
2.2. CEL REKLAMY 41
2.3 POZYTYWNE I NEGATYWNE STRONY STOSOWANIA REKLAMY 47
III. FORMY REKLAMY 50
3.1. KRYTERIA WYBORU ŚRODKÓW PRZEKAZU REKLAMY 55
3.2. ŚRODKI PRZEKAZU REKLAMY 57
IV. WNIOSKI 74
BIBLIOGRAFIA 76

image_pdf