Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta

praca licencjacka broniona w 2005 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
stron 70

Wstęp

Rozdz. 1
Marketing jako element zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdz. 2
Zachowanie konsumenta

Rozdz. 3
Reklama jako narzędzie promocji wpływające na zachowanie konsumenta

Rozdz. 4
Badanie wpływu reklamy na zachowanie konsumenta

Zakończenie
Załączniki (Ankieta)

image_pdf