Reengineering przedsiębiorstw

Praca zawiera trzy rozdziały – pierwszy składa się z sześciu podrozdziałów, pozostałe z czterech, łącznie 78 stron, jest to praca magisterska. Uniwersytet Szczeciński

Spis treści:

Wstęp.
Rozdział I. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem.
1.1. Istota zarządzania procesowego.
1.2. Pojęcie Reengineeringu.
1.3. Identyfikacja klientów i procesów organizacji.
1.4. Tworzenie wizji radykalnej poprawy przedsiębiorstwa.
1.5. Techniczno – społeczne projekty rozwiązań procesów organizacyjnych.
1.6. Transformacja usprawnionego procesu.
Rozdział II. Koncepcje reengineeringu.
2.1. Rodzaje narzędzi.
2.2. Koszty stosowanych narzędzi.
2.3. Zastosowanie efektywnej metodologii.
2.4. Wybór platformy systemowej.
Rozdział III. Konsekwencje wprowadzania reengineeringu.
3.1. Wzrost zyskowności w przedsiębiorstwie.
3.2. Poprawa jakości usług przedsiębiorstwa
3.3. Zastosowanie metodologii strategii procesów.
3.4. Zdefiniowanie zasięgu projektu działania procesu.
Zakończenie.
Literatura

image_pdf
Kategorie ZZL