Rady narodowe na podstawie ustaw z lat 50-tych i 60-tych

licencjat, jeszcze nie broniona – pisana lipiec

WSTĘP 2

I. ROZDZIAŁ
OGÓLNE ZASADY USTROJOWE PRL WEDŁUG KONSTYTUCJI Z 22 LIPCA 1952R 5
1. NACZELNE ZASADY USTROJOWE W KONSTYTUCJI 9
2. SEJM 12
3. RADA PAŃSTWA 16
4. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 19
5. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELA 22

II. ROZDZIAŁ
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY KRAJU I WPROWADZENIE
ORGANÓW TERENOWYCH W 50 -TYM ROKU 26
1. PODZIAŁ KRAJU 26
2. CHARAKTERYSTYKA USTAWY Z 20 MARCA 1950R 30
3. POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI Z 1952R. I PRZEPISY
SZCZEGÓŁOWE DO PAŹDZIERNIKA 1956R 34

III. ROZDZIAŁ
ZMIANY W STATUSIE RAD NARODOWYCH Z 1958R 40
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEMIAN W POLSCE PO
PAŹDZIERNIKU 1956R 40
2. NOWE UNORMOWANIA W USTAWIE Z 25 STYCZNIA 1958R 43

ZAKOŃCZENIE – KIERUNKI I CHARAKTERYSTYKA PRZEMIAN W
POZYCJI PRAWNEJ RAD NARODOWYCH DO KONCA LAT 60-TYCH 51

BIBLIOGRAFIA 56

image_pdf