Public Relations – Reklama. Razem czy osobno

96 stron, ponad 50 pozycji w bibliografii

Wstęp        3

Rozdział I. Reklama    5
1.1. Pojęcie, cele i funkcje reklamy    5
1.2. Rodzaje reklamy    11
1.3. Środki reklamy    16
1.4. Związek reklamy z innymi formami promocji    32

Rozdział II. Public relations.    36
1.1. Ewolucja definicji Public Relations    36
1.2. Podstawowe cele i zadania Public Relations    41
1.3. Główne narzędzia działań i ich dobór w Public Relations    42
1.4. Zakres działań public relations    46

Rozdział III. Public relations i reklama – elementy wspólne i różnice.    50
1.1. Public relations a reklama    50
1.2. Public relations jako narzędzie zwiększające skuteczność reklamy    58
1.3. Wykorzystanie reklamy w komunikacji public relations    62

Rozdział IV. Wykorzystanie reklamy i Public Relations w budowaniu wizerunku i marek w polskich przedsiębiorstwach    69
4.1. Rola public relations i reklamy w tworzeniu wizerunku  Grupy Żywiec    69
4.2. Orange Polska   76
4.3. Winiary    81
4.4. Gellwe    86

Zakończenie        90
Bibliografia        93
Spis tabel        96

image_pdf