Psychologiczne problemy słuchaczy Szczecińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Praca magisterska, 125 stron, tabele, wykresy, pięć rozdziałów – dwa ostatnie rozdziały dotyczą wyników badań, praca zawiera aneks z wynikami badań oraz bibliografię.

Wstęp.

Rozdział I. Teoretyczna problematyka dotycząca uniwersytetów trzeciego wieku.
1.1. Przyczyny powstania Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
1.2. Rozwój edukacji seniorów w Polsce.
1.3. UTW w Szczecinie – kalendarium.

Rozdział II. Funkcje Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie.
2.1. Formy edukacji seniorów.
2.2. Cele i treści kształcenia seniorów w szczecińskim UTW.
2.3. Funkcje szczecińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział III. Psychologiczne problemy ludzi starszych.
3.1. Sytuacja społeczna seniorów.
3.2. Problemy dnia codziennego.
3.3. Problemy psychologiczne i fizyczne ludzi starszych.

Rozdział IV Część metodologiczna.
4.1. Uzasadnienie przedmiotu i celu badań.
4.2. Problematyka badawcza. Hipotezy i zmienne.
4.3. Zastosowane techniki i narzędzia badawcze.

Rozdział V. Wyniki badań.
1. Część opisowa.
2. Część analityczna.
Zakończenie.
Aneks.
Bibliografia.

image_pdf