Przydatność podręczników szkolnych do nauczania zintegrowanego z edukacją Polonii

Praca magisterska z 2003 roku

I. Teoretyczne podstawy podręcznika

Teoria podręcznika szkolnego
Cele optymalnego modelu podręcznika szkolnego do kształcenia językowego w klasie pierwszej
Funkcje przydatność podręcznika w procesie nauki czytania i pisania i wypowiadania się dziecka
Funkcje ilustracji w podręczniku do kształcenia językowego w klasie pierwszej
Znaczenie ćwiczeń, pytań i poleceń w podręcznikach
II. Metodologia badań podręczników szkolnych

Założenia badań własnych

Przebieg prac badawczych nad podręcznikami równoległymi do kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej z edukacją polonistyczną

III. Wyniki badań

Analiza stron równoległych podręczników do kształcenia zintegrowanego
Opinia nauczycieli na temat podręcznika pt „Wesoła szkoła” „Ja Ty My”

image_pdf