Przemiana polskiego systemu medialnego po roku 1989

79 stron, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział. I
Geneza i rozwój prasy, radia i telewizji   – ujęcie historyczne

1.    Prasa  – historia rozwoju
2.    Polska radiofonia w latach 1926 – 1989
3.    Początki telewizji w Polsce

Rozdział II.
Prawne podstawy działalności mediów w Polsce

1.    Analiza ustawy o prawie prasowym z 1984 roku
2.    Media elektroniczne a  ustawa o radiofonii i telewizji
3.    Pozostałe regulacje prawne działalności mediów i dziennikarzy  – perspektywy rozwoju

Rozdział III.
Prasa codzienna i czasopisma – problematyka i funkcje

1.  Uwarunkowania powstawania dzienników
1.1.    Determinanty powstawania prasy codziennej
1.2.    Rola i zasięg prasy codziennej
2.    Prawna definicja dzienników i czasopism
3.    Czasopisma – ich podział i rola

Rozdział IV.
Telewizja publiczna i radiofonia – struktura i zasięg

1.    Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  – struktura i analiza oferty programowej
2.    Radiofonia komercyjna i katolicka – problematyka i funkcjonowanie
3.    Telewizja publiczna i komercyjna  – analiza działalności
4.    Media a społeczeństwo

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

image_pdf