Przeanalizuj zasadę tworzenia obrazu telewizyjnego na przykładzie monitora

Kalisz, woj. wielkopolskie

Streszczenie.
1. Spis treści.
2.Wstęp. 3.Tworzenie obrazu TV.Schemat blokow
3.1. Budowa odbiornika TV. Zasada działania.
3.2Praca odbiornika TV jako monitor. Schemat.
3.3 Budowa wyświetlaczy ekranowych – kineskop.
3.3.1. Historia.
3.3.2 Podstawy fizyczny
3.3.3.Budowa i zasada działania.
3.3.3.1.Kineskop czarnobiały.
3.3.3.2.Lampy monitorowe monochromatyczne.
3.3.3.3.Kineskop kolorowy.
3.3.3.4.Kineskop in-line oraz delta.
3.3.3.5. Kolory na ekranie.
3.3.3.6 Zbieżność i czystość
3.3.3.7.Lampy monitorowe kolorowe.
3.4.Ekrany wizyjne.
3.4.1.Fluoroscencyjne.
3.4.2.Plazmowe.
3.4.3.Elektroluminescencyjne.
3.4.4.Ciekłokrystaliczne.
3.5.Typy monitorów ekranowych.
3.5.1.Monitory cyfrowe.
3.5.2.Monitory analogowe.
3.5.3.Monitory wieloczęstotliwościowe.
3.5.4.Monitory pełno i dwustronicowe
4.Podsumowanie.
5.Literatura.
Ilość stron 55
Dużo ilustracji
Praca po rozpakowaniu zajmuje 108Mb

image_pdf