Promocja w przedsiębiorstwie

praca licencjacka
WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W WAŁBRZYCHU 2002

WSTĘP 2
1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA PANORAMA WAŁBRZYCH S.C. 4
1.1. STAN PRAWNY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA 4
1.2. PRODUKT I JEGO POZYCJA RYNKOWA 6
1.3. ZASOBY PRZEDSIĘBIORSTWA 14
1.4. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 20
2. PROMOCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 26
2.1. CELOWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH 26
2.2. PLANOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 30
2.3. TWORZENIE I WERYFIKACJA PLANU PROMOCJI 37
2.4. EFEKTYWNOŚĆ PROMOCJI 39
3. PROPOZYCJE ZMIAN 44
3.1. ŁĄCZONE PROPOZYCJE ZMIAN 44
3.2. UŻYCIE NOWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 47
3.3. STRATEGIA PROMOCJI FIRMY 49
3.4. PLAN ROCZNY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 53
ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 59

image_pdf