Promocja powiatu w Internecie

79 stron, 87 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

Rozdział I. PROMOCJA W INTERNECIE    5
1. Istota i funkcje promocji    5
1.1 Przesłanki działań promocyjnych    5
1.2 Pojęcie i elementy składowe promocji    10
1.3 Funkcje i cele promocji    13
1.4. Charakterystyka instrumentów promocji w Internecie    16
3. Internet jako nośnik promocji    30
3.1 Mierniki skuteczności promocji w Internecie    30
3.2 Geneza sieci Internet na świecie i w Polsce    32
3.3 Usługi dostępne w Internecie    34
3.4 Zalety i wady wykorzystania Internetu w promocji przedsiębiorstwa    36
3.5 Charakterystyka polskiego Internauty    41

Rozdział II. STRUKTURA PODMIOTOWA GOSPODARKI POWIATU CHRZANOWSKIEGO    44
1. Położenie powiatu chrzanowskiego    44
2. Wielkość i struktura ludności    47
3. Rynek pracy powiatu chrzanowskiego    50
4. Elementy infrastruktury technicznej    55

Rozdział III  OCENA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH FIRM POWIATU  CHRZANOWSKIEGO W INTERNECIE    58
1. Rafineria Trzebinia PKN ORLEN    58
2. Hydro Aluminium Chrzanów sp. z .o.o.    65

ZAKOŃCZENIE    72

BIBLIOGRAFIA    74

SPIS TABEL I RYSUNKÓW    78

image_pdf