Promocja jako skuteczna forma pozyskiwania nabywców

90 stron, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

ROZDZIAŁ I. Teoretyczne podstawy promocji    6
1. Istota i pojęcie promocji    6
2. Promocja jako jeden z elementów marketingu-mix    10
3. Cele działalności promocyjnej    14
4. Rodzaje promocji    17

ROZDZIAŁ II. Ogólna charakterystyka rynku papierosów w Polsce.    27
1. Rozwój przemysłu tytoniowego    27
2. Rynek papierosów w Polsce    29
3. Ograniczenia prawne stosowania promocji papierosów    44

ROZDZIAŁ III. Działania promocyjne na przykładzie Zakładów Przemysłu Tytoniowego S.A. w Radomiu   47
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa ZPTR S.A.    47
2. Cele promocyjne przedsiębiorstwa ZPTR S.A.    53
3. Wybrane akcje promocyjne przeprowadzane przez ZPTR S.A.    54
4. Wykorzystane narzędzia w poszczególnych akcjach  promocyjnych    60
5. Etyka w działaniach promocyjnych ZPTR S.A.    63

ROZDZIAŁ IV. Efektywność działań promocyjnych Zakładów Przemysłu Tytoniowego S.A. w Radomiu    67
1. Środki finansowe przeznaczane na promocję    67
2. Efekty działań promocyjnych    70

Zakończenie    81
Bibliografia    86
Spis tabel    88
Spis rysunków    89
Spis wykresów    90

image_pdf