Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywności szkoleń na przykładzie szkolenia

Witam,
mam do sprzedania pracę dyplomową pisaną na UW na Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego na specjalizacji Warsztat grupowy.
Praca ma 65 stron (12pkt), została oceniona na bdb i jej niewątpliwą zaletą jest to, że nie została dostarczona na nośniku elektronicznym.

I. Wprowadzenie do pracy 3
II. Szkolenie jako projekt 4
III. Uczenie się jako proces 7
1. Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia 7
2. Czynniki sprzyjające uczeniu się dorosłych 14
a. Motywacja 14
b. Indywidualny styl uczenia się 15
IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji 18
V. Rodzaje i formy szkoleń oraz kryteria ich wyboru 20
VI. Warsztat jako forma szkoleniowa 22
1. Definicja warsztatu i rola trenera 22
2. Metody i techniki szkoleniowe 24
3. Dynamika grupy i jej wpływ na przebieg szkolenia 28
a. Fazy rozwoju grupy 29
b. Wpływ procesu grupowego na rozwój grupy 30
c. Wpływ konfliktu na rozwój grupy 33
d. Rola trenera w pokonywaniu kryzysu grupy 34
VII. Badanie efektywności szkoleń 36
VIII. Szkolenie jako projekt na przykładzie szkolenia
z zakresu negocjacji z elementami asertywności 40
1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 41
2. Wyznaczenie celów szkolenia 42
3. Planowanie i projektowanie działań szkoleniowych 43
4. Przeprowadzenie działań szkoleniowych 51
5. Ewaluacja szkolenia 59
IX. Podsumowanie 61
X. Bibliografia 62
XI. Załączniki 63

image_pdf
Kategorie ZZL