Projekt wykorzystania Internetu w działalności marketingowej firmy IT Serwis

praca magisterska o objętości 81 stron

WSTĘP

1. Marketing w przedsiębiorstwie handlowo usługowym.
1.1 Pojęcie i istota marketingu.
1.2 Funkcje i cele marketingu.
1.3 Instrumenty marketingu.

2. Próba wykorzystania sprzedaży marketingowej w IT Serwis.
2.1 Cechy Internetu jako medium komunikacji firmy IT Serwis z nabywcami i usługobiorcami.
2.2 Determinanty sprzedaży tradycyjnej i internetowej.
2.3 Analiza i ocena rozwoju sprzedaży internetowej w IT Serwis.
2.4 Swot firmy IT Serwis.

3. Kierunki wykorzystania Internetu w poprawie funkcjonowania IT Serwis.
3.1 Kreowanie firmy IT serwis w Internecie.
3.2 Reklama IT Serwis.
3.3 Handel i płatności elektroniczne w IT Serwis.
3.4. Firmowa strona IT Serwis, firmowy e-mail.
3.5 Szacunek potrzebnych nakładów na rozszerzenie sprzedaży internetowej.

WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW

image_pdf