Projekt ulepszenia rentowności sprzedaży dla firmy handlowo-usługowej

40 stron, 15 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. IDENTYFIKACJA SYSTEMU 4

1. Interpretacja tytułu 4

2. Opis systemu 5

2.1. Makieta opisu 5

2.2. Raport 6

Rozdział II. DIAGNOZA 14

1.Przedmiot badania 14
2. Kryteria oceny 15
3. Ustalenia diagnostyczne 16
4. Badania porównawcze 17

Rozdział III. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 22

1. Założenia i cele projektu 22
2.Charakterystyka wariantów rozwiązań 22
3. Wybór wariantu racjonalnego 30
4. Ekonomiczna wykładnia zmian 33

Rozdział IV. PROCES WDROŻENIA PROJEKTU 35

1. Koordynacja prac wdrożeniowych 35
2. Harmonogram wdrożenia inwestycji 36
3. Proces kontroli 37

Spis Literatury 38

Spis tablic 39

Spis wykresów 40

image_pdf