Projekt rachunku kosztów jakości na przykładzie XXX

55 stron, 26 pozycji w bibliografii

Wstęp   4

1. Pojęcie jakości, cechy i determinanty   6
1.1. Kształtowanie się pojęcia „jakość”  6
1.2. Kategoria jakości wyrobu   8
1.3. Jakość z punktu widzenia organizacji   9
1.4. Jakość z punktu widzenia klienta  10

2. Charakterystyka kosztów jakości  12
2.1. Pojęcie kosztów jakości i ich zakres  12
2.2. Koszty jakości ponoszone przez organizację  13
2.3. Koszty jakości ponoszone przez użytkownika  14
2.4. Koszty jakości w cyklu życia wyrobu  15

3. Rachunek kosztów jakości  16
3.1. Miejsce kosztów jakości w rachunku kosztów przedsiębiorstwa  16
3.1.1. Pojęcie rachunku kosztów i jego zakres  16
3.1.2. Pojęcie rachunku kosztów jakości, jego zakres i cele  17
3.1.3. Metodyka opracowania i wdrożenia rachunku kosztów jakości  19
3.1.4. Warunki skutecznego i pełnego wdrożenia rachunku kosztów jakości
w przedsiębiorstwie  23
3.2. Ewidencja i analiza kosztów jakości  23
3.2.1. Źródła informacji o kosztach jakości  23
3.2.2. Koncepcje ewidencji kosztów jakości  24
3.2.3. Ocena i analiza kosztów jakości  28
3.2.3.1. Cele, rodzaje i zakres analiz kosztów jakości  28
3.2.3.2. Mierniki kosztów jakości  30
3.2.4. Sprawozdawczość z zakresu kosztów jakości  32
3.3. Zarządzanie kosztami jakości  34
3.3.1. Góra lodowa kosztów jakości  34
3.3.2. Zarządzanie kosztami jakości w świetle funkcji zarządzania  35
3.3.3. Controlling kosztów jakości  36
3.3.4. Optymalizacja kosztów jakości  38
3.3.4.1. Zarządzanie kosztami jakości w fazach procesu produkcyjnego  38
3.3.4.2. Zarządzanie strukturą kosztów jakości  39
3.3.5. Zarządzanie jakością a wynik finansowy przedsiębiorstwa  41

4. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa  44
4.1. Historia przedsiębiorstwa i forma prawna  44
4.2. Przedmiot działalności i asortyment  45
4.3. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia  46
4.4. Charakterystyka odbiorców  48

5. Projekt rachunku kosztów jakości na przykładzie badanego przedsiębiorstwa  51

Zakończenie

Bibliografia

image_pdf